Wolontariat

Dołącz do naszego zespołu jako wolontariusz!

Jeśli masz ochotę dołączyć do naszego zespołu, serdecznie zapraszamy Cię do zapoznania się z różnymi formami wolontariatu.

Wolontariat akcyjny

To rodzaj wolontariatu, w którym uczestnicy biorą czynny udział w różnych działaniach i wydarzeniach charytatywnych lub społecznych. Ich rola polega na mobilizowaniu społeczności, zbieraniu datków, pomaganiu w przygotowaniu wydarzeń oraz wspieraniu działań logistycznych. To kreatywna i inspirująca forma pomocy.

  • Pomaganie w promocji i reklamie hospicjum
  • Współpraca przy organizacji koncertów lub innych wydarzeń charytatywnych
  • Udział w zbiórkach publicznych
  • Pomaganie w przygotowaniu i obsłudze stanowisk informacyjnych na targach czy festynach
  • Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy na cele hospicjum

Wolontariat opiekuńczy

Wolontariat niemedyczny

Wolontariat obejmuje towarzyszenie pacjentom, rozmowy, czytanie książek, a także pomoc w zakupach, asystowanie przy posiłkach oraz organizowanie wydarzeń i świąt hospicyjnych. Wolontariusz niemedyczny jest ważnym wsparciem w tworzeniu atmosfery troski i przyjazności w hospicjum, dbając o komfort i dobre samopoczucie pacjentów.

Wolontariat medyczny

Wolontariat medyczny to forma wsparcia dla personelu medycznego w hospicjum. Wolontariusze pomagają w codziennych czynnościach, takich jak toalety, zmiana bielizny, czy asystowanie przy poruszaniu się pacjentów. Wspierają również inicjatywy charytatywne i wykonują różnorodne zadania, przydzielane przez koordynatora. Ich obecność stanowi cenne wsparcie dla pacjentów i personelu medycznego w trudnych chwilach.

Wolontariat
organizacyjno-porządkowy

Wolontariat organizacyjno-porządkowy to forma zaangażowania, w której wolontariusze dbają o czystość i porządek, dostarczają pacjentom posiłki, a także dbają o czystość bielizny oraz pościeli. Dzięki ich pracy hospicjum może sprawnie funkcjonować, a pacjenci i personel medyczny mogą korzystać z przyjaznej i uporządkowanej przestrzeni.