Biznes

Zapraszamy firmy do współpracy w ramach działań CSR

Zapraszamy Państwa firmę do partnerstwa w naszym projekcie budowy hospicjum, który stanowi wyraz naszego wspólnego zaangażowania w pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez naszą współpracę, Państwa firma może odegrać istotną rolę w umożliwieniu dostępu do wysokiej jakości opieki paliatywnej dla pacjentów i ich rodzin. Nasze hospicjum stanie się miejscem otwartym dla wszystkich potrzebujących, a Państwa firma będzie miała okazję współuczestniczyć w budowaniu tego niezwykle istotnego miejsca.

Współpraca z nami to nie tylko szansa na wsparcie znakomitej inicjatywy społecznej, ale także okazja do budowania pozytywnego wizerunku firmy, zaangażowania pracowników oraz udziału w projektach o ogromnym znaczeniu społecznym. Jesteśmy gotowi dopasować nasze działania do Państwa oczekiwań i potrzeb, aby stworzyć wspólnie efektywny i wartościowy model współpracy, który przyniesie korzyści obu stronom i będzie zgodny z misją społecznej odpowiedzialności biznesu Państwa firm

Jak Państwa firma może wesprzeć budowę hospicjum?

Wpłać darowiznę

Państwa firma może przekazać środki finansowe na budowę hospicjum i zapewnienie pacjentom godnej opieki. Mogą Państwo również zostać sponsorem wydarzeń charytatywnych organizowanych na rzecz hospicjum.

Ofiaruj towary lub usługi

Jesteśmy przekonani, że każdy może wnieść coś wartościowego do projektu budowy hospicjum. Jeśli Państwa firma ma specjalistyczne umiejętności, produkty lub usługi, mogą być one cenne w naszym projekcie. 

Wolontariat pracowniczy

Nasza współpraca może tworzyć wartość nie tylko dla hospicjum, ale także dla Państwa firmy i jej pracowników. To okazja do budowania więzi w zespole, zwiększania rozpoznawalności marki oraz poczucia dumy z bycia częścią projektu o wymiernym społecznym wpływie.