W dniach 24 i 25 listopada odbyło się ósme Forum Medycyny Paliatywnej zainicjowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Opieka paliatywna w Polsce stanowi istotny obszar zdrowia publicznego, a dane z grudnia 2022 roku rzucają światło na obecny stan oraz wyzwania stojące przed systemem opieki paliatywnej w kraju.

Dostępność a rzeczywistość: Z informacji przekazanych przez Dr. hab. n. med. Aleksandrę Ciałkowską-Rysz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, wynika, że obecnie w Polsce działa 224 jednostki stacjonarne opieki paliatywnej. Jednakże, około połowa z tych jednostek to placówki dysponujące ok. 15-20 miejscami, co podkreśla istniejące wyzwania związane z dostępnością do pełnowartościowej opieki paliatywnej.

Zwiększająca się liczba nowotworów: Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że rocznie odnotowuje się ponad 171 tys. nowych przypadków nowotworów, z ponad 100 tys. zgonów z ich powodu. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, szczególnie dotykając osoby w wieku 25-64 lat. To stawia przed nami pytania dotyczące czasu oczekiwania na profesjonalną pomoc oraz dostępności świadczeń paliatywnych.

Rola hospicjów pozarządowych: Kluczową rolę w kształtowaniu opieki paliatywnej odgrywają hospicja pozarządowe. Jednak, jak zauważa się na podstawie debat, utrzymanie tych placówek stanowi trudność, a kontrakty z NFZ pokrywają jedynie część kosztów.

Wyzwania opieki na terenach wiejskich: Problemy z dostępem do opieki hospicyjnej na terenach wiejskich to kolejny aspekt, który został podkreślony. Ze starzeniem się i wyludnianiem obszarów wiejskich związane są wyzwania w zapewnieniu wszechstronnej opieki paliatywnej.

Opieka nad ciężko chorymi dziećmi: Opieka paliatywna nad ciężko chorymi dziećmi to obszar, który wymaga szczególnej uwagi. Niedostateczne finansowanie, limitowanie świadczeń i brak młodych specjalistów to aspekty, które należy pilnie rozwiązać.

Wspólna praca na lepszą przyszłość: W Polsce zanotowano postęp w obszarze opieki paliatywnej, jednak trudności wciąż są obecne. Współpraca społeczeństwa, zwiększenie świadomości oraz zaangażowanie w rozwiązanie problemów są kluczowe w dążeniu do poprawy dostępu do profesjonalnej opieki paliatywnej. Bez tych działań trudno będzie skutecznie przeciwdziałać brakowi miejsc dla osób chorych terminalnie. Otwarte rozmowy i skupienie się na konkretach są kluczem do zbudowania lepszej przyszłości opieki paliatywnej w Polsce.

Stojąc w obliczu wyzwań związanych z dostępem do profesjonalnej opieki paliatywnej, pragniemy zwrócić się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie budowy naszego hospicjum. Jak wielokrotnie podkreślano podczas najnowszej debaty na temat opieki paliatywnej, istnieje pilna potrzeba stworzenia miejsc dla osób chorych terminalnie, gdzie mogą otrzymać wszechstronną, empatyczną opiekę w okresie końcowym życia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*